تجربه نخستین مرگ

عنوانتجربه نخستین مرگ
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٧٧١ک
پدیدآورندگاناحمدی اسکوئی, مرضیه
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٤-١٣٥٣

ناشرمناف
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٠ص
اندازه١٧*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

مرضیه احمدی اسکوئی

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, شعر فارسی, کتاب, مرضیه احمدی اسکوئی
گروه سنی(ب، ج)
بهاء

٢٠ ریال

متن کامل

نوبر و برادرش که خیلی زود یتیم شده‌اند با هم زندگی می کنند. برادر نوبر کار می‌کند، اما دستمزدش کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و همسایه‌ها به آنها کمک می‌کنند. بچه‌ها بعضی وقت‌ها به زندگی نوبر که بدون کنترل دائم پدر و مادر بود غبطه می‌خوردند. آن زمستان دو روز پشت سر هم برف می‌بارد و همسایه‌ها از نوبر و برادرش غافل می‌شوند و نوبر در اثر سرمای شدید می‌میرد. به همراه شعری با عنوان "موج".Nike sneakers | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff