تازیانه عبرت

عنوانتازیانه عبرت
گونهمقاله
نویسندگانپرویز, ناتل خانلر
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۲-۱۳۶۹

ناشرسخن
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۲۵

شماره

س۳ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۱-۸۶
موضوعزبان ملی, سخن, مقاله, ناتل خانلری، پرویز
متن کامل

نکاتی درباره ی زمان لازم برای آموزش زبان رسمی به نوآموزانی که زبان محلی آنان دور از زبان رسمی است. از آنجا که تلفظ و معنی واژه برای کودک آشناست، می توان شیوه ی نوشتن را در مراحل بعدی به او آموخت.Best jordan Sneakers | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News