تأسیس کلوپ بچه ها وابسته به سپیده فردا

عنوانتأسیس کلوپ بچه ها وابسته به سپیده فردا
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰۰م
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۳
تاریخ نشر

دی ۱۳۳۳

شماره

س ۲ ش ۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۲، ۵۱-۵۳
موضوعسپیده فردا, کلوپ بچه ها, مقاله
متن کامل

گزارشی از افتتاح کلوپ بچه ها در دبستان دختران منوچهری در تاریخ ۲ آذر ۱۳۳۳ و سخنرانی ها و پرسش و پاسخ های انجام گرفته در این مراسم. اهداف و برنامه های این کلوپ شرح داده شده است.Sports News | Air Jordan Release Dates 2021 + 2022 Updated , Ietp