بیانات آقای گیبسون

عنوانبیانات آقای گیبسون
گونهمقاله
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۱۵

شماره

س ۶ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۴-۸۱
موضوعپیشاهنگی, تعلیم و تربیت, سخنرانی ها, گیبسون، توماس, مقاله
متن کامل

متن سخنرانی توماس گیبسون مدیر کل پیشاهنگی و تربیت بدنی در جلسه دوم مجلس مشورت درباره ی تفاوت های موجود بین پیشاهنگی و تربیت بدنی، حوزه فعالیت هر یک از آن ها و برداشت های نادرست عدم تفکیک این دو مقوله از یکدیگر.latest jordans | Nike