بچه ها و کارهای خانه

عنوانبچه ها و کارهای خانه
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۴-۴۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعخانواده, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری, همکاری
متن کامل

درباره راه درست علاقمند کردن بچه‌ها به سهیم شدن در کارهای خانه.