بخشی از یک مقاله صمد بهرنگی : ضرورت دگرگونی در ادبیات کودکان

عنوانبخشی از یک مقاله صمد بهرنگی : ضرورت دگرگونی در ادبیات کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسیم ۵۷۴
نویسندگانبهرنگی, صمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۴۷

ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

۱۶ مهر ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸
موضوعادبیات كودكان, اطلاعات, صمد بهرنگی, مقاله
متن کامل

اشاره به ضرورت بیان واقعیت های زندگی در ادبیات کودکان و شناساندن دنیای واقعی و به دور از افسانه و خیال به کودکان، تا وقتی به بزرگسالی می رسند افرادی آگاه باشند و بتوانند وضعیت اجتماع خود را بهبود بخشند.Nike shoes | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping