بخشی از افسانه‌یانلیل

عنوانبخشی از افسانه‌یانلیل
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۲۴۰۰پيش از ميلاد

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعافسانه ها, عکس, لوح گلی
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

لوح گلی در موزه شرق باستانی استانبول استlatest jordan Sneakers | jordan Release Dates

بخشی از افسانه‌یانلیل