بحثی پیرامون امتحان و امتحان کردن در مدارس ایران

عنوانبحثی پیرامون امتحان و امتحان کردن در مدارس ایران
گونهمقاله
نویسندگانصدری, ایرج, قاضی زاده, علی اکبر
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۶-۵۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعامتحانات, ایرج صدری, علی اکبر قاضی زاده, مقاله, مکتب مام
متن کامل

گفت و گو با تعدادی از مدیران، معلمان و دانش آموزان درباره امتحان و ترس از آن و ارائه ی نتایجی که از این گفت و گوها به دست آمده.