بالاخره کودکان ما از انتظار درآمدند: مجله کیهان بچه ها

عنوانبالاخره کودکان ما از انتظار درآمدند: مجله کیهان بچه ها
گونهمقاله
شماره دسترسی۲۴۱م
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۶

شماره

س ۴ ش ۷و۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۹۳]-۹۵
موضوعسپیده فردا, کیهان بچه ها (نشریه), مقاله
متن کامل

اشاره ای کوتاه به انواع نشریاتی که می تواند برای کودکان منتشر شود و بررسی کوتاه وضعیت نشریات کودکان ایران، در ادامه معرفی نشریه کیهان بچه ها و اشاره به ویژگی های آن و یادآوری چند نکته برای بهتر شدن وضعیت این نشریه.Sportswear Design | Sneakers