باغچه‌بان و همسرش صفیه میربابایی در باغچه اطفال

عنوانباغچه‌بان و همسرش صفیه میربابایی در باغچه اطفال
گونهعکس
سال انتشار۱۳۰۶
تاریخ نشر

۱۳۰۶

وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه۲۶*۲۰س.م.
موضوعباغچه اطفال ۱ دولتی, جبار باغچه‌ بان, صفیه میر بابایی, عکس, کودکان کر و لال, کودکستان دولتی, ناشنوایان
منابع

آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران

متن کامل

باغچه‌بان و همسرش صفیه میربابایی در باغچه اطفال تبریز. در دیوارهای کودکستان کارهای دستی بچه‌ها است. سه پسری که در اطراف باغچه‌بان هستند و علامت ضربدر دارند نخستین شاگردان ناشنوای باغچه‌بان هستندtrace affiliate link | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp

باغچه‌بان و همسرش صفیه میربابایی در باغچه اطفال