بابا تاریخ

عنوانبابا تاریخ
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٥٠٢ک
پدیدآورندگانموسوی گرمارودی, علی
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٠-

عنوان فرعیداستانی برای نوجوانهایی که پیر به دنیا آمده اند
ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه[٤٨] ص
اندازه٥/٢٢*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی علی موسوی گرمارودی

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, علی موسوی گرمارودی, کتاب
گروه سنی(ج ،د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٥٥ ریال

متن کامل

بابا تاریخ به دیدن بچه هایی می رود که در زندان‌اند و از هر می‌پرسد چرا زندانی شده‌اند. سپس برای هر یک از ظلم ستمگران داستانی تعریف می‌کند. با تمام شدن حرف بابا تاریخ بچه ها یک صدا فریاد می زنند. زنده باد بهار و آزادی. نگهبانان با شنیدن صدای بچه ها تیر هوایی شلیک می‌کنند. اما صداها هر لحظه بلندتر می‌شود. زندانیان، نگهبانان را می‌کشند و فرار می‌کنند.Sneakers Store | Best Nike Air Max Shoes 2021 , Air Max Releases and Deals