ای جنگل

عنوانای جنگل
گونهمقاله
نویسندگانمیرفخرایی (گلچین گیلانی), مجدالدین
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۸-۱۳۵۱

ناشرسخن
سال تولد۱۳۲۶
تاریخ نشر

اردیبهشت و خرداد ۱۳۲۶

شماره

دوره۳ ش۸و۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۸۹-۶۹۰
موضوعادبیات تالیف, سخن, شعر, مقاله, میرفخرایی، مجدالدین
متن کامل

شعری در توصیف جنگل در زمستان و برف و شکار آهو به دست شکارچی .Asics shoes | Sneakers Nike Shoes