این کتابهای کودکان

عنواناین کتابهای کودکان
گونهمقاله
نویسندگانهمایونی, صادق
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۵۶

شماره

س۲ ش۵۹۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, کتاب درسی, کتاب علمی, مقاله, همایون، صادق
متن کامل

مطالبی درباره ی ضرورت توجه به آموزش و پرورش نوجوانان و جوانان، بهره گرفتن از قصه، افسانه و فیلم برای آموزش، انتقاد از کتاب های درسی و کتاب های ترجمه شده برای کودکان و وظایف مهم مترجمان و مراجع مسئول در این زمینه .Nike shoes | Sneakers