اهدا وسیله نقلیه

عنواناهدا وسیله نقلیه
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۷۷ت
فرستندهباغچه بان, جبار
گیرندهوزیر فرهنگ,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۳۶
تاریخ نشر

۶شهریور۱۳۳۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, وزیر فرهنگ
متن کامل

نامه سپاس جبار باغجه بان به وزارت فرهنگ درباره اهدای یک دستگاه وسیله نقلیه به دبستان کرولال ها.Buy Kicks | Men’s shoes