انظباط آموزشگاهها

عنوانانظباط آموزشگاهها
گونهمقاله
نویسندگاندورکیم, امیل, وثوق, محمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۵۱]-۵۵
پدیدآورندگان

مترجم محمد وثوق

موضوعدورکیم، امیل, ماهنامه آموزش و پرورش, محمد وثوق, مقاله
متن کامل

بررسی چگونگی نظم بخشیدن به رفتارهای کودکان در محیط آموزشگاه ها و چگونگی رفتار با تقلید کودکان و برقراری مقررات خاصی در دبستان و کلاس ها تا کودکان بتوانند مسئولیت اخلاقی و رفتاری پیدا کنند و از ناهنجاری بپرهیزندbest Running shoes | Nike Air Max