اندیشه ها و آوازها: باغ علم دلنواز می شود

عنواناندیشه ها و آوازها: باغ علم دلنواز می شود
گونهمقاله
نویسندگانکیانوش, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-

ناشرپیک دانش آموز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه دوم مهر ماه ١٣٥٤

شماره

دوره ١٢ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٦
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید، رنگی)

موضوعادبيات تاليف, پیک دانش آموز, شعر, کیانوش، محمود, مقاله
متن کامل

شعری خطاب به کودکان در روز اول ماه مهر و پاسخ آن ها که نشان دهنده ی خوشحالی شان از بازگشایی مدرسه هاست.latest jordans | Releases Nike Shoes