افسانه باران در ایران:ویژه نوجوانان(۷)

عنوانافسانه باران در ایران:ویژه نوجوانان(۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمحجوبی, حسین
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۵

شماره صفحهص۷
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و مداد رنگی)

موضوعآبرنگ, اسلاید رنگی از ناصر ابراهیمی, افسانه باران در ایران (ویژه نوجوانان), تصویر, تصویر کتاب, حسین محجوبی, کتاب مصور, منابع دیداری, نقاشی از حسین محجوبی
متن کامل
افسانه باران در ایران:ویژه نوجوانان(۷)