از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: کتابخانه های سیار

عنواناز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: کتابخانه های سیار
گونهمقاله
ناشرپیک معلم
سال تولد۱۳۴۵
تاریخ نشر

نیمه اول دی ۱۳۴۵

شماره

دوره۳ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعپیک معلم, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه سیار, کتابخانه کودکان, مقاله
متن کامل

معرفی کتابخانه های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .Adidas footwear | Zapatillas de running Nike - Mujer