ابرهای جاندار

عنوانابرهای جاندار
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-١٣٦٨

ناشرکیهان بچه ها
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٤٢

شماره

س ٧ ش ٣٤٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

موضوععباس یمینی شریف, کیهان بچه ها, مقاله, منظومه ها
متن کامل

شعری درباره ی زیبایی آسمان و ابرهایش که هر کدام شبیه یک جانورند.