آی نقطه، نقطه، نقطه

عنوانآی نقطه، نقطه، نقطه
گونهکتاب
شماره دسترسی١٥٤ک
پدیدآورندگاناشرف الکتابی, منوچهر
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٩-

ناشراشرفی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه[٢٤]ص
اندازه١٧*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته و طرح منوچهر اشرف الکتابی

موضوعادبیات تالیف, ادبيات تاليف, اشرفی, کتاب, منظومه علمی -آموزشی, منوچهر اشرف الکتابی
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٣٥ ریال

عنوان کوتاهبرای کودکان
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٦
متن کامل

قصه‌ی نقطه‏ها تمامى ندارد. نقطه‏ها حرف مى‏شوند، حرف‌ها واژه، واژه‌ها جمله و جمله‏ها زندگى و ....Sports Shoes | NIKE HOMME