آوارس و....

عنوانآوارس و....
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٤ک
پدیدآورندگاندارابی, ابراهیم
ناشرنوپا
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه٤٨ص
اندازه١٥*٥/٢٢ س.م
پدیدآورندگان

ابراهیم دارابی

موضوعابراهیم دارابی, ادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان ترکی, داستان روستا, کتاب
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٤٠ ریال

تیراژ٣٠٠٠ ن
متن کامل

مجموعه ی ۳ داستان، شامل: آوارس؛ مهدى کوچولو؛ و غلام قنبر.Nike Sneakers | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp