آن روز پدر می خندد

عنوانآن روز پدر می خندد
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۱۹ک
پدیدآورندگانقاضی نور, قدسی
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٥-

ناشرروزبهان
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٢ص
اندازه١٩*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

قدسی قاضی نور

موضوعداستان فارسی, روزبهان, قدسی قاضی نور, کتاب
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاش (سیاه و سفید)

بهاء

٢٠ ریال

متن کامل

حسن دادخواه انشائی می نویسد با موضوع "بهترین خوابی که دیده اید". او می نویسد خواب دیدم که با خورشید و رودخانه صحبت می کنم . صف منظم بچه ها در حرکت است. هیچ بچه ای دزدی نمی کند چون همه چیز دارد و نیازی به دزدی ندارد. همه بچه ها باغچه ای دارند و در آن هر چه دوست دارند می کارند. بزرگترها با شادی کار می کنند و پدر هم هنگام کار می خندد.Sports brands | Zapatillas de running Nike - Mujer