آمادگی برای مدرسه

عنوانآمادگی برای مدرسه
گونهمقاله
نویسندگانمعینیان, امیر
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸-۱۹، ۴۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم: امیر معینیان

موضوعامیر معینیان, انظباط, تربیت کودک, مشارکت والدین, مقاله, مکتب مام
متن کامل

در رابطه با رفتار و تربیت صحیح و منطقی پدر و مادر به عنوان عاملی مهم برای تقویت روحیه و موقعیت کودکان در محیط مدرسه و آمادگی آنها برای روبه رو شدن با قوانین حاکم بر کودکستان یا مدرسه.