آشنایی با پیشکسوتان ادبیات بازنویسی قصه های تاریخی - مذهبی

عنوانآشنایی با پیشکسوتان ادبیات بازنویسی قصه های تاریخی - مذهبی
گونهمقاله
شماره دسترسی٣٦٢٥
نویسندگانسلمانی, ناهید, حداد, حسین
ناشرپویش
سال تولد۱۳۷۷
تاریخ نشر

بهار ١٣٧٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٢-٣٩
موضوعآذریزدی، مهدی, بازنویس, بازنویسی, بی آزار شیرازی، عبدالکریم, حسین حداد, حکیمی، محمود, دعوتی، میرابوالفتح, زمانی، مصطفی, عبدالکریم بی آزار شیرازی, محمود حکیمی, مرتضی مطهری, مصطفی زمانی, مطهری، مرتضی, مقاله, منابع نوشتاری, مهدی آذریزدی, ناهید سلمانی
متن کامل

بررسی کوتاهی درباره ی روند بازنویسی در ایران و معرفی برخی از پیشکسوتان بازنویسی و بازآفرینی قصه های تاریخی- مذهبی، رویدادهای مهم زندگی این افراد، فهرست آثارشان و بررسی کلی این آثار. افرادی که به آن ها پرداخته شده است عبارتند از: مرتضی مطهری، مصطفی زمانی، عبدالکریم بی آزار شیرازی، مهدی آذریزدی، محمود حکیمی، میرابوالفتح دعوتی.latest Nike release | Sneakers