آزموده،‌ طوبی

عنوانآزموده،‌ طوبی
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانآزموده, طوبی
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٥-١٣٥٥

سال آغاز۱۳۵۵
زبان انتشارفارسی
نقشآموزگار
موضوعآموزگار, سرگذشتنامه, طوبی آزموده‌
تاریخ نشر

١٢٩٥-١٣٥٥

متن کامل

طوبی آزموده فرزند سرتیپ حسین‌خان در تهران زاده شد. پدرش به آموزش دختران ارج می‌نهاد، به همین سبب طوبی تا ۱۴ سالگی نزد آموزگاران سرخانه آموزش دید. در ۱۴ سالگی ازدواج کرد. پس از ازدواج نیز به آموختن و خواندن پرداخت و زبان فرانسه را فرا گرفت. مرگ همسرش او را بسیار اندوهگین و افسرده کرد و از دنیای بیرون روی برتافت. طوبی آزموده با آغاز انقلاب مشروطیت از کنج گوشه‌نشینی بیرون آمد و به همراهی پدرش رویای دوره‌ی‌ نوجوانی خود را که باز کردن یک مدرسه‌ی دخترانه بود، عملی کرد. او ...Nike air jordan SneakersSneaker Release Dates 2020 + 2021 adidas, Yeezy, Reebok , Gov