کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is مقاله نامه  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۰
فریده شهابلو و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, چکیده مقالات ادبیات کودکان و نوجوانان بفارسی ده ساله ۱۳۴۷-۱۳۵۷, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۰۴ص., ۱۳۶۰.
۱۳۵۶
ناهید بنی اقبال و سینایی, علی, چکیده‌نامه تاثیر تلویزیون و سینما بر کودکان و نوجوانان, ش کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۶.
۱۳۵۰
بهجت عرفانی محسنی و آهی (ایمن), لیلی, فهرست تحلیلی کامل دوره شش ساله پیک دانش‌آموز تا پایان سال ۱۳۴۹, ش کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۰.
مصطفی رمضانی و آهی (ایمن), لیلی, فهرست تحلیلی نشریه فعلی شورای کتاب کودک (از بدو تاسیس تا پایان سال ۱۳۴۹), ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۰.