فهرست تحلیلی نشریه فعلی شورای کتاب کودک (از بدو تاسیس تا پایان سال ۱۳۴۹)

عنوانفهرست تحلیلی نشریه فعلی شورای کتاب کودک (از بدو تاسیس تا پایان سال ۱۳۴۹)
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانرمضانی, مصطفی, آهی (ایمن), لیلی
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۵۰
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

استاد راهنما لیلی آهی (ایمن)

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری و اطلاع رسانی
موضوعپایان نامه, گزارش شورای کتاب کودک (نشریه), لیلی آهی (ایمن‌), مصطفی رمضانی, مقاله نامه, منابع نوشتاری, نشریه ها
متن کامل

فهرست تحلیلی – موضوعی مطالب منتشر شده در نشریه ی شورای کتاب کودک از ابتدا تا پایان سال ۱۳۴۹.Authentic Nike Sneakers | Nike for Men