کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is بامداد (ناشر)  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
گفتگو با << عبدالحسین صامت >> - انتشارات بامداد - ۶, چاپ کتاب برای کودکان مقرون به صرفه نیست ". رستاخیز, ص ۶, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک ۴: این بار بررسی آثار اکبر نعمتی, بعد از ۶ کتاب، در آغاز راه .. ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۶.