ادبیات کودکان: درباره آسمان و فرزندانش

عنوانادبیات کودکان: درباره آسمان و فرزندانش
گونهمقاله
نویسندگانمحمد, شب زنده دا
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۳۸۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعبامداد (ناشر), رستاخیز, شب زنده دار، محمد, قصه آسمان (کتاب), مقاله, نقد و بررسی, یزدانی نجف آبادی، مسعود
متن کامل

نقد و بررسی کتاب « قصه آسمان » اثر مسعود یزدانی که ناشر آن بامداد است، بیان شرایط لازم برای نویسنده ی کتاب علمی برای کودکان.best shoes | adidas garwen spezial white shoes - New In Shoes for Men