در کتابخانه: قصه آسمان

عنواندر کتابخانه: قصه آسمان
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۳۸۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعبامداد (ناشر), رستاخیز, قصه آسمان (کتاب), مقاله, نقد و بررسی, یزدانی، مسعود
متن کامل

نقد و بررسی کتاب " قصه آسمان " از مسعود یزدانی که ناشر آن بامداد است.buy footwear | Air Jordan Release Dates Calendar