کاربرگه

Found 13 results
فیلترها: کلیدواژه is غیرداستان and پدیدآورنده is ع‍ب‍اس‌ ی‍م‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ری‍ف‌  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
عباس یمینی شریف, آن چیست ؟. بازی کودکان ( رهنمای آینده ), ص ١١, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, پرسشها. بازی کودکان, ص ٣, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, چیستم ؟. بازی کودکان, ص ١٤, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, چیستم ؟. بازی کودکان, ص ٣, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, چیستم ؟. بازی کودکان, ص ١٦, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, چیستم ؟. بازی کودکان, ص ٦, نوشته شده.
ایرما وبر, روی زمین و زیر زمین‌. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص [٣٢] ص, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, شعر ترن. بازی کودکان, ص ٢, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, مسابقه. بازی کودکان, ص ۹, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, یار مهربان. بازی کودکان, ص ٧, نوشته شده.
۱۳۴۳
عباس یمینی شریف, دانشمندان بزرگ. کیهان بچه ها, ص [٧], ۱۳۴۳.
۱۳۳۷
عباس یمینی شریف, داستان عروسک, برای سال اول دبستان. محمدعلی علمی، سازمان چاپ کیهان, تهران, ص ۳۸ص, ۱۳۳۷.
۱۳۲۲
عباس یمینی شریف, لغز. نونهالان, ص ۲, ۱۳۲۲.