آن چیست ؟

عنوانآن چیست ؟
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشربازی کودکان ( رهنمای آینده )
سال تولدنوشته شده
شماره

س ٣ ش ٦٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١١
موضوعبازی کودکان, چیستان, عباس یمینی شریف, غیرداستان, مقاله
متن کامل

سه چیستان در قالب شعر با موضوع های گرامافون، دوچرخه و رادیو.Sports Shoes | Releases Nike Shoes