جنگلهای ایران

عنوانجنگلهای ایران
گونهکتاب
شماره دسترسی١٠٧٧ک
پدیدآورندگانثابتی, حبیب الله
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٣-

پدیدآورندگان همکاراسلامی ندوشن, محمد علی
ناشرکتابهای جیبی، فرانکلین
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٢٥٥ص
اندازه١٧*٢١ س.م
پدیدآورندگان

حبیب الله ثابتی؛ زیرنظر محمدعلی اسلامی ندوشن

موضوعادبیات تالیف, حبیب الله ثابتی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, کتاب های جیبی،فرانکلین, محمدعلی اسلامی ندوشن
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقشه، نقاش (سیاه و سفید)

عنوان کوتاهکتاب جوانان برای آشنایی با فرهنگ و تمدن و سرزمین ایران؛ ١١
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٤٦ انتشارات فرانکلین و ابن سینا، چاپ دوم: ١٣٥٧
متن کامل

مطالبی درباره ی جنگل، درخت، نور و حرارت لازم برای ایجاد جنگل، آب و خاک، اجتماعات نباتی، تقسیمات اقلیمی و جنگل هاى ایران و محل، ویژگی های انواع جنگل های ایران، حفاظت و نگهدارى از جنگل ها و جنگلکاری.bridgemedia | Men’s shoes