کاربرگه

Found 17 results
فیلترها: پدیدآورنده is مارک تواین  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
مارک تواین, توم سایر. زرین, تهران, ص ٢٦٣ص, نوشته شده.
مارک تواین, کله پوک. اکباتان, بی جا, ص ٣٦٧ص, نوشته شده.
مارک تواین, ماجراهای هاکلبری فین. ارسطو, تهران, ص ٣٩٤ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
مارک تواین, قورباغه پرنده و آخرین برگ. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
مارک تواین, هکلبری فین. آگاه, تهران, ص ٣٠٨ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
مارک تواین, تام سایر. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٦ص, ۱۳۵۴.
مارک تواین, هکل بری فین. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٠ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
مارک تواین, شاهزاده و گدا. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، [نیویورک], ص ٢٦٦ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
مارک تواین, شاهزاده و گدا. مهرگان, تهرا, ص ١٥٤ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
مارک تواین, بشر چیست؟. اشرفی, تهران, ص ١٣٤ص, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
مارک تواین, شاهزاده و گدا. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۵۰.
مارک تواین, ماجراهای هاکلبری فین. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، [نیویورک], ص ٣١٢ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۸
مارک تواین, ش‍اه‍زاده‌ و گ‍دا. س‍ع‍ی‍دی‌, تهران, ص ۲۰۸ ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۶
مارک تواین, توم سایر. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، نيويورك, ص ٢٦١ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۱
مارک تواین, توم سایر. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، نيويورك, ص ٣٠٠ص, ۱۳۴۱.
۱۳۳۴
مارک تواین, شاهزاده و گدا. گوتمبرگ, تهران, ص ٢٥٣ص, ۱۳۳۴.
۱۳۲۷
مارک تواین, تام سایر. نورجهان, تهران, ص [٣١١]ص, ۱۳۲۷.