ش‍اه‍زاده‌ و گ‍دا

عنوانش‍اه‍زاده‌ و گ‍دا
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۹۱۵ک
پدیدآورندگانتواین, مارک
تاریخ تولد - وفات

۱۸۳۵- ۱۹۱۰

پدیدآورندگان همکارابراهیمی (سروش), ولی الله
عنوان دیگر

عنوان اصلی:[ The Prince and The Pauper]

ناشرس‍ع‍ی‍دی‌
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه۲۰۸ ص
اندازه۱۶*۲۴س.م
پدیدآورندگان

م‍ارک‌ ت‍وای‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ (س‍روش‌)

موضوعادبیات ترجمه, داستان امریکایی, داستان ماجرایی, سعیدی, کتاب, م‍ارک‌ ت‍وای‍ن‌, مارک‌ تواین‌, ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ س‍روش‌, ولی‌الله‌ ابراهیم‍ی‌ س‍روش‌
گروه سنی(د، ه)
بهاء

۱۵۰ريال

متن کامل

دو پسر که بسیار به هم شبیه اند همزمان در یک شهر بدنیا می‌آیدند، یکى در خانواده‏اى تندگدست که نامش توم است و دیگرى در کاخ سلطنتى که نامش تودور است. سال‌ها بعد آنها به طور تصادفى همدیگر را می‌بینند و تصمیم می‌گیرند هر یک به لباس دیگرى در آید. اما توم خیلى زود در کاخ با دیگران مشکل پیدا می‌کند و تودور نیز در خارج از کاخ. سرانجام تودور به کمک مردى به نام هندن در روز تاجگذارى به کاخ برمی‌گردد و به پادشاهى می‌رسد و توم را مشاور خود می‌کند و در کاخ نگاه می‌دارد.Best Sneakers | Women's Nike Superrep