۲ روز تعطیلی

عنوان۲ روز تعطیلی
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۲

شماره

س۴۳ ش۳۱ (۹۷۹۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱، ۴
موضوعآلمان, تعطیلات آموزشی, کوشش, مقاله
متن کامل

بررسی چگونگی از میان برداشتن مشکلات ناشی از تعطیلی دو روز در هفته ی مدرسه های ایالت هسن آلمان.affiliate link trace | Women's Sneakers