گقاسر Գեղասէր

عنوانگقاسر Գեղասէր
گونهنشریه
پدیدآورندگانهوانسیان, موشق
ناشرچاپخانه خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارارمنی
پدیدآورندگان

سردبیر: موشق هوانسیان

گروه سنینوجوانان
فاصله انتشارماهانه
موضوعگقاسر Գեղասէր, موشق هوانسیان, نشریه, نشریه ارمنی, نشریه نوجوانان, نشریه ها
متن کامل

ماهنامه ی دانش‌آموزی گقاسر در سال ۱۹۱۹م.= (۱۲۹۸ش.) دارای مطالب ادبی، هنری و اطلا‌عات عمومی برای دانش‌آموزان بود و در چاپخانه‌ی خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان منتشر می‌شد. مسئول هیئت تحریریه این نشریه موشق هوانسیان بود.Sports brands | Nike Air Force 1'07 Essential blanche et or femme - Chaussures Baskets femme - Gov