گفتگو با دکتر سعید خدیری درباره: فعالیتهای تحقیقی، آزمایشی و آموزشی کارگاه موسیق کودکان و نوجوانان رادیو و تلویزیون ملی ایران

عنوانگفتگو با دکتر سعید خدیری درباره: فعالیتهای تحقیقی، آزمایشی و آموزشی کارگاه موسیق کودکان و نوجوانان رادیو و تلویزیون ملی ایران
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۱

شماره

س۲ ش۶۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۲-۳۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, خدیری، سعید, کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان رادیو و تلویزیون, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

خبری از برگزاری کنفرانسی در تالار دانشکده هنرهای زیبا توسط دانشکده علوم تربیتی تهران و کارگاه موسیقی کودکان ونوجوانان با سخنرانی سعید خدیری دربارۀ تأثیر موسیقی در آموزش و پرورش. در ادمه با سعید خدیری دربارۀ فعالیت‌های کارگاه موسیقی کودکان ونوجوانان رادیو وتلویزیون ملی ایران در دو حوزه ی فعالیت های تحقیقی و آموزشی.jordan Sneakers | Nike