گزارش حضور دانش آموزان دبستان دولتی عفاف

عنوانگزارش حضور دانش آموزان دبستان دولتی عفاف
گونهسند
شماره دسترسی۶۳۷۲ت
فرستندهدبستان دولتی عفاف,
گیرندهاداره آموزش پایتخت,
محل نگهداریسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۷
تاریخ نشر

۲۹ اسفند ۱۳۱۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعاداره آموزش پایتخت, دبستان دولتی عفاف, سند, مدرسه دخترانه, مدرسه دولتی, مدرسه عفاف, منابع نوشتاری
متن کامل

گزارش حضوردانش آموزان وفعالیت های آموزشی معلمان در یک ماه گذشته در دبستان عفاف.latest jordans | nike