گرگ و روباه (روی جلد)

عنوانگرگ و روباه (روی جلد)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٢ق/ (١٣١٢ش)

شماره صفحهروی جلد
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٧*٥/٥
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, گرگ و روباه ( روی جلد ), منابع دیداری
متن کامل
گرگ و روباه (روی جلد)