کتاب موش و گربه (۹)

عنوانکتاب موش و گربه (۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٣٢

شماره صفحهص٩
وضعیت رنگ

نقاشی (رنگی)

اندازه٥/٥*٥/٥
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, داستان, کتاب مصور, کتاب موش و گربه, منابع دیداری
متن کامل
کتاب موش و گربه (۹)