کتاب موش و گربه (۴)

عنوانکتاب موش و گربه (۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٣٢

شماره صفحهص٤
وضعیت رنگ

نقاشی (رنگی)

اندازه٥/٥*٥
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, داستان, کتاب مصور, کتاب موش و گربه, منابع دیداری
متن کامل
کتاب موش و گربه (۴)