چگونه از لاک پشتی لجوج و تنبل کودکی شاداب و چالاک بسازیم ؟

عنوانچگونه از لاک پشتی لجوج و تنبل کودکی شاداب و چالاک بسازیم ؟
گونهمقاله
نویسندگانآشوری, فرامرز
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

نیمه دوم اسفند ۱۳۵۳

شماره

دوره۱۰ ش۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۱۰-۴۱۱
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآشوری، فرامرز, پیک معلم و خانواده, تشویق کودکان, روانشناسی کودک, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی اینکه از راه تشویق و ایجاد دلبستگی به کارهای جدی و تقویت احساس مسئولیت فردی و اجتماعی می توان انگیزه ی کارهای جدی را در کودکان ظاهرا سست و تنبل ولی از نظر جسمی سالم و با استعداد و باهوش به وجود آورد.