چند درس نمونهه علم الاشیاء

عنوانچند درس نمونهه علم الاشیاء
گونهمقاله
نویسندگانصحیحی, حبیب الله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۱۸
تاریخ نشر

آذر ۱۳۱۸

شماره

دوره۹ ش۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۴-۲۸
موضوعصحیحی، حبیب الله, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در ابتدا این مقاله گفته شده که وزارت فرهنگ برای هر کلاس دبستانی یک کتاب معین کرده است ( به جز کلاس ۵و۶ ) که انواع مواد درسی ( فارسی ، تاریخ، جغرافی ، علم‌الاشیاء ) در آن گنجانیده شده است . سپس درخصوص درس علم‌الاشیاء و توضیحاتی داده است که معلم باید در کنار آموزش هرچیز شیی و اسباب کار آن درس یا مورد مربوطه را در اختیار داشته باشد و مثالی دراین مورد آورده است .