چرخ جوراب بافی

عنوانچرخ جوراب بافی
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشربازی کودکان ( رهنمای آینده )
سال تولدنوشته شده
شماره

س ٣ ش ٦٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٠
موضوعبازی کودکان, عباس یمینی شریف, مقاله, منظومه علمی -آموزشی, منظومه ها
متن کامل

شعری از زبان چرخ جوراب بافی که از کارش می گوید.Sports Shoes | Patike