چاپ کتاب های درسی(دستنویس)

عنوانچاپ کتاب های درسی(دستنویس)
گونهسند
فرستندهجمعی از ناشران تبریز,
گیرندهرئیس مجلس شورای ملی,
محل نگهداریمرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی
سال انتشار۱۳۰۵
تاریخ نشر

۳آذر۱۳۰۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعجمعی از ناشران تبریز, رئیس مجلس شورای ملی, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

شکایت ناشران تبریز از رئیس معارف آذربایجان برای مشکلات به وجود آمده درباز کتاب آذربایجان ونخریدن کتاب از ناشران محلی وگرانی بی مورد کتاب های درسی با مهر وامضای حدود ۳۰ناشر.این نامه به کمیسون شکایات مجلس فرستاده شده است .