پسر شکمو

عنوانپسر شکمو
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشربازی کودکان
سال تولدنوشته شده
شماره

س ٤ ش ٧٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹
موضوعبازی کودکان, عباس یمینی شریف, مقاله, منظومه علمی -آموزشی, منظومه ها
متن کامل

شعری در بیان زیان شکمو بودن و عاقبت آن. latest Nike Sneakers | boohoo , Womens & Mens Clothes , Shop Online Fashion