پرواز شماره ۷۱۴(۱۵)

عنوانپرواز شماره ۷۱۴(۱۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۳

شماره صفحهص۱۵
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعآبرنگ, استریپ کمیک, پرواز شماره ۷۱۴, تصویر, تصویر کتاب, منابع دیداری
متن کامل
پرواز شماره ۷۱۴(۱۵)