وزیر آموزش و پرورش: ۹/۲ میلیون دانش آموز به مدرسه میروند

عنوانوزیر آموزش و پرورش: ۹/۲ میلیون دانش آموز به مدرسه میروند
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۸ آذر ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۷۹۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبودجه آموزشی, رستاخیز, ساختمان های آموزشگاهی, مقاله
متن کامل

سخنان وزیر آموزش و پرورش در اجلاس کمیسیون شاهنشاهی درباره ی افزایش سرمایه گذاری در آموزش در سه برنامه ی عمرانی، نوسازی مدرسه های دولتی، دو وقته شدن برخی از مدرسه ها.bridge media | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival