همکاری اولیا و مربیان

عنوانهمکاری اولیا و مربیان
گونهمقاله
نویسندگانپارسای, فرخ روی
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵، ۲۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعانجمن های اولیا و مربیان, روابط خانه و مدرسه, سمپوزیوم آسیایی انجمن های ملی اولیا و مربیان (۱۳۴۸: تهران), فرخ روی پارسای, مقاله, مکتب مام
متن کامل

تأکید بر روابط بین اولیا و مربیان و شناسایی وظیفه هرکدام از این دو دسته در قبال کودک و تشکیل انجمن اولیا ومربیان برای ایجاد رابطه بیشتر بین این دو دسته . این مقاله متن سخنرانی فرخ روی پارسای، وزیر آموزش و پرورش، است که به زبان فرانسه در سمپوزیوم آسیایی انجمنهای اولیا و مربیان که در آبان ماه در تهران برگزار شده است، ارائه شده است.